Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Všechny organizace ve skupině CEP = A :
ARCHAIA Brno o.p.s.
BANNER, s.r.o.
BIC Brno, spol. s. r. o.
BM SERVIS, spol. s r. o.
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.
CONSULTO, spol. s r.o.
CSÉMI KONSTRUKCE STROJŮ
DEKRA ÚSMD, a.s.
DHV CR, s.r.o.
Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
DOPRAVNÍ PODNIK Ostrava a.s.
EGO Zlín s.r.o.
ENACON s.r.o.
European Business Enterprise a.s.
FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
HUMUSOFT, spol. s r. o.
INESAN, s.r.o.
Inflex, s.r.o.
Institut technicko-ekonomických analýz a diagnostiky a.s.
KRAJINAK, o.s.
MIKROKOM, spol. s r. o.
PETROF, spol. s r. o.
PRIMA Blansko s.r.o.
PRO-SERV, s.r.o.
SIGMA - Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
SKS, spol. s r. o.
STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚL., POTRAV. A LESNICKÝCH STROJŮ,a.s.
SYSNET s r.o.
TERIS, a.s.
TOVEK spol. s r.o.
VALBEK spol. s r. o.
VLNAP, a.s.
VUPEK-ECONOMY, SPOL. s.r.o.
VUSTE ENVIS, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ PRAHA, s.p.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PLETAŘSKÝ, a.s.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.