Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = AE
CONSULTO, spol. s r.o.
DHV CR, s.r.o.
INESAN, s.r.o.
Institut technicko-ekonomických analýz a diagnostiky a.s.
STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚL., POTRAV. A LESNICKÝCH STROJŮ,a.s.
SYSNET s r.o.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.