Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = AF
BIC Brno, spol. s. r. o.
BM SERVIS, spol. s r. o.
CONSULTO, spol. s r.o.
Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
DOPRAVNÍ PODNIK Ostrava a.s.
European Business Enterprise a.s.
INESAN, s.r.o.
Inflex, s.r.o.
KRAJINAK, o.s.
SIGMA - Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
SKS, spol. s r. o.
SYSNET s r.o.
TOVEK spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ PRAHA, s.p.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PLETAŘSKÝ, a.s.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.