Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = AO
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.