Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = AQ
BANNER, s.r.o.
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.
EGO Zlín s.r.o.
ENACON s.r.o.
FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Institut technicko-ekonomických analýz a diagnostiky a.s.
STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚL., POTRAV. A LESNICKÝCH STROJŮ,a.s.
VLNAP, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE