Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Všechny organizace ve skupině CEP = B :
AHT Energetika, spol. s r. o.
AQUA RADON SERVIS BRNO, s.r.o.
ATEKO, a.s.
AUTOMATIZACE STROJŮ A PROCESŮ, spol. s r. o.
BBA HRANICE, spol. s r. o.
BIC Ostrava, spol. s. r. o.
BM SERVIS, spol. s r. o.
CRYTUR, spol. s r. o.
CSÉMI KONSTRUKCE STROJŮ
CT-GROUP, a.s.
ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
DYNVIA, s.r.o.
ELIDIS, spol. s r. o.
ELIS PLZEŇ, a.s.
ELLA-CS, s.r.o.
EMBITRON s.r.o.
EPA, a.s.
ETOS akustika s.r.o.
FOTON s.r.o.
HNS mechanix s.r.o.
HSI, s.r.o.
HVM PLASMA, spol. s r.o.
HYDROSYSTEM project a.s.
ChemPlant Technology, s.r.o.
JANKA RADOTÍN, a.s.
LAO průmyslové systémy, spol. s r. o.
LASER-TECH R&D s.r.o.
LDM, spol. s r.o.
Meopta - optika,a.s.
Nanopharma, a.s.
PETROF, spol. s r. o.
RETIA, a.s.
ROKOS A SPOL., spol. s r.o.
SHM, s.r.o., PVD - otěruvzdorné vrstvy
SIGMA - Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
Skupin Břetislav - ELTEP
Solartec s.r.o.
T-SOFT, s.r.o. (Top SOlution For Tomorrow)
TESLA V.T. MIKROEL, s.r.o.
TVM, spol. s r.o.
ÚJP PRAHA, a.s.
VAKUUM PRAHA, spol. s r. o.
VF , a.s.
ViDiS s.r.o.
VUSTE APIS, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.