Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = BC
AUTOMATIZACE STROJŮ A PROCESŮ, spol. s r. o.
CT-GROUP, a.s.
HSI, s.r.o.
RETIA, a.s.
VUSTE APIS, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE