Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = BD
BM SERVIS, spol. s r. o.
CT-GROUP, a.s.
T-SOFT, s.r.o. (Top SOlution For Tomorrow)
ViDiS s.r.o.
VUSTE APIS, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.