Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = BJ
ATEKO, a.s.
ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
ELIS PLZEŇ, a.s.
HYDROSYSTEM project a.s.
ChemPlant Technology, s.r.o.
JANKA RADOTÍN, a.s.
LDM, spol. s r.o.