Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = BK
AHT Energetika, spol. s r. o.
BBA HRANICE, spol. s r. o.
BIC Ostrava, spol. s. r. o.
ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
HYDROSYSTEM project a.s.
SIGMA - Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.