Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = BN
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.