Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = CB
BIOFAKTORY Praha, spol. s r. o.
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.
BIOSTER-Ústav radiačně chem. technologií a biomateriálů
BOCHEMIE a.s.
DEZA, a.s.
ENVIREX s. r. o. Chotěboř
GEMATEST spol. s r. o.
Genomac International, s.r.o.
CHEMAKO s.r.o.
INOTEX, SPOL. s.r.o.
IVAX PHARMACEUTICALS, s.r.o.
LABIMEX s.r.o.
LABTECH PRAHA spol. s r. o.
LUČEBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA, a.s. Kolín
MemBrain s.r.o.
Momentive Speciality Chemicals, a.s.
PLIVA LACHEMA, a.s.
RADANAL, s. r. o.
SPOLANA, a.s.
SPOLEČNOST INOVAČNÍHO CENTRA ELEKTRONIKY
STACHEMA Kolín, spol. s r.o. /provozovna Mělník/
SYNPO, a.s.
SYNTHESIA a.s
SYNTHOS Kralupy a.s.
TEVA Czech Industries, s.r.o.
ÚJV ŘEŽ, a.s.
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ORGANICKÝCH SYNTÉZ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
WATREX Praha, s.r.o.