Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = CE
Centrum organické chemie s.r.o.
Czech Aerosol, a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.
IVAX PHARMACEUTICALS, s.r.o.
TEVA Czech Industries, s.r.o.
Top-Bio, s.r.o.
VIDIA spol. s r.o
VITANA, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
WATREX Praha, s.r.o.