Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Všechny organizace ve skupině CEP = D :
AF-QUALITEST s.r.o.
AGE a.s.
AGRO-EKO s.r.o.
AGROEKO ŽAMBERK spol. s r.o.
ALS Czech republic, s.r.o.
AQD-envitest s.r.o.
AQUATEST a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s., Výzkum
ARROW LINE, a.s.
ASIO, spol. s r. o.
ASPER ENVI, spol. s r. o.
ATEKO, a.s.
BIODEGRADACE s.r.o.
CARBORUNDUM ELECTRITE, a.s.
CCE Praha, spol. s r.o.
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.
CITYPLAN spol. s r.o.
CSmap s.r.o.
Česká geologická služba
České lupkové závody a.s.
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
DEKONTA a.s
DHI a.s.
DHV CR, s.r.o.
DIAMO, státní podnik
DUFONEV R.C., a.s.
ECO trend Research centre s.r.o.
ECO-MANAGEMENT s.r.o.
Ecoprogress, a.s.
EG7 s.r.o.
EGÚ Praha Engineering, a.s.
Eko-les rekultivační, spol.s r.o.
EKOBIOPROGRES v.d.
EKOLA group, spol. s.r.o. - NORSONIC
EKORA, spol. s r. o.
EKOS Hradec Králové a.s.
Ekotoxa Opava s.r.o.
EMBITRON s.r.o.
ENACON s.r.o.
ENERGETICKÉ STROJÍRNY BRNO, a. s.
ENPE s.r.o.
ENVI s.r.o.
ENVI-PUR, spol. s r. o.
ENVIREX s. r. o. Chotěboř
ENVIROS,s.r.o.
EPA, a.s.
FERNER CZ s.r.o.
FITE a.s.
GB - geodezie,spol.s r.o.
GEMATEST spol. s r. o.
GEO Group a.s.
GEODÉZIE ČS, a.s.
GEOtest, a.s.
GESKO, spol. s r.o.
GUMOTEX, a.s
HELP FOREST spol. s r.o.
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
HYDROPROJEKT, a.s. Praha
ChemPlant Technology, s.r.o.
CHIRANA X - RAY, a.s.
Ing. Petr Štěpánek - INKOS
ISATech, s.r.o.
JAK, s.r.o.
KAPEX s.r.o.
KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
KRAJINAK, o.s.
KSB, s.r.o, VÚNES Karlovy Vary
KVS EKODIVIZE, a.s.
LIFETECH s.r.o.
LUBENECKÉ TOVÁRNY SVOBODA, spol. s r. o.
MEGA a.s.
MET.CHEM. s.r.o., v úpadku
MikroChem LKT spol. s r.o.
MONTSTAV CZ s.r.o.
MOTRAN Research, s.r.o.
NAV Flight Services, s.r.o.
ODES s.r.o.
ORGREZ a. s.
ORITEST spol. s r.o.
OSRAM Česká republika s. r. o.
P-D Refractories CZ, a.s
PRŮZKUMNÉ PRÁCE, spol. s r. o.
PURITY CONTROL s.r.o.
RAWAT consulting s.r.o.
REALSTAV MB spol. s r.o.
REKON spol. s r. o.
RIBM, s.r.o.
SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, s.p.
Stavební geologie - Strojges, a.s.
Stavební geologie-Geoprůzkum s.r.o.
SVÚOM, s.r.o.
SVUT, s.r.o.
ŠKODA JS, a.s.
T.O.P. EKO spol. s.r.o.
T.O.P. s.r.o.
TALPA-RPF, s.r.o.
TECHNOLEN TECHNICKÝ TEXTIL a.s.
TECHNOVENT, spol. s r. o.
TERMIZO a.s.
TOCOEN, s.r.o.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; TT-TECHNOLOGIE A VÝZKUM
ÚJV ŘEŽ, a.s.
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
URGA, s.r.o.
ÚSTAV PRO VÝZKUM A VYUŽITÍ PALIV, a.s.
Ústav využití plynu Brno, s. r. o.
VALBEK spol. s r. o.
VENTIMIGLIA s.r.o.
Veolia OZE, s.r.o.
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj - technické aplikace a.s.
Vodní zdroje a.s.
VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR spol. s r.o.
Vodní zdroje GLS Praha a.s.
VUPEK-ECONOMY, SPOL. s.r.o.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VWS MEMSEP, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MALTOVIN PRAHA, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a. s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.
ZVVZ a.s.