Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = DA
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
DHI a.s.
DHV CR, s.r.o.
DIAMO, státní podnik
ISATech, s.r.o.
URGA, s.r.o.
VENTIMIGLIA s.r.o.
Vodní zdroje a.s.
VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA