Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = DB
AGE a.s.
Česká geologická služba
GEMATEST spol. s r. o.
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
ISATech, s.r.o.
KSB, s.r.o, VÚNES Karlovy Vary
PRŮZKUMNÉ PRÁCE, spol. s r. o.
Stavební geologie - Strojges, a.s.
Stavební geologie-Geoprůzkum s.r.o.
URGA, s.r.o.
VENTIMIGLIA s.r.o.
Vodní zdroje GLS Praha a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.