Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = DE
CCE Praha, spol. s r.o.
CSmap s.r.o.
Česká geologická služba
GB - geodezie,spol.s r.o.
GEODÉZIE ČS, a.s.
GESKO, spol. s r.o.
KRAJINAK, o.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.