Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = DH
České lupkové závody a.s.
DIAMO, státní podnik
P-D Refractories CZ, a.s
TECHNOVENT, spol. s r. o.
VUPEK-ECONOMY, SPOL. s.r.o.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.