Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = EB
BIOLOGICALS s.r.o.
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.
Genex CZ, s.r.o.
Genomac International, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY