Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = EC
BIOFAKTORY Praha, spol. s r. o.
BIOLOGICALS s.r.o.
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.
IMMUNOTECH, a.s.