Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = EE
GENERI BIOTECH s.r.o.
VIDIA spol. s r.o
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.