Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = EI
4 M 4, s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
Contipro a.s.
EXBIO Praha, a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.
Genex CZ, s.r.o.
IMMUNOTECH, a.s.
PROPHER, s. r. o.
VIDIA spol. s r.o
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.