Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Všechny organizace ve skupině CEP = F :
ALFAMEDIC v.o.s.
APIGENEX s.r.o.
AREKO, s.r.o.
ARROW International CR, a.s.
BEZNOSKA, s.r.o.
BIOFAKTORY Praha, spol. s r. o.
BIOMEDICA, s.r.o.
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.
BIOSTER-Ústav radiačně chem. technologií a biomateriálů
BIOVETA, a.s.
CEPHA, spol. s r. o.
CleverTech s.r.o.
EGO Zlín s.r.o.
ELIDIS, spol. s r. o.
ELLA-CS, s.r.o.
EMBITRON s.r.o.
ETA a.s.
EXBIO Praha, a.s.
FAVEA, s.r.o.
FLEXTRONICS DESIGN, s.r.o.
Genomac International, s.r.o.
HARTMANN-RICO, a.s.
CHIRANA X - RAY, a.s.
I.Q.A., a.s., záznam o úpadku
IMCoPharma a.s.
IMMUNOTECH, a.s.
INFOPHARM,a.s.
INVAZ s.r.o.
IREL, spol. s r.o.
IVAX PHARMACEUTICALS, s.r.o.
Lang Technologies, s.r.o.
LASAK s.r.o.
LUČEBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA, a.s. Kolín
LUNARIA spol. s r.o.
LUNDBECK ČR, s.r.o.
MDT-Medical Data Transfer s.r.o.
MEDICAL TECHNOLOGIES CZ a.s.
MEDIN, a.s.
MEDIPO - ZT s.r.o.
PARENTERAL a.s.
Petr Rulc - KC
PHARMNET s.r.o.
PLIVA LACHEMA, a.s.
POLYMED medicinská technika, s.r.o.
PRO.MED.CS PRAHA, a.s.
QUINTA-ANALYTICA s.r.o.
RCD, spol. s r.o.
RIGAKU INNOVATIVE TECHNOLOGIES EUROPA s.r.o.
ROKOS A SPOL., spol. s r.o.
SAFINA, a.s.
SEVAPHARMA a.s.
SKALA - MEDICA, s.r.o.
SPECIÁLNÍ MEDICÍNSKÁ TECHNOLOGIE, s. r. o.
SVUS Pharma a.s.
TEVA Czech Industries, s.r.o.
TRYSTOM spol. s r. o.
UNIREGEN spol. s r.o.
VIDIA spol. s r.o
VITANA, a.s.
VUAB Pharma a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PLETAŘSKÝ, a.s.
WAKE spol. s r.o.
WALTER ENGINES a.s.
ZENTIVA k.s.