Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = FR
APIGENEX s.r.o.
AREKO, s.r.o.
BIOFAKTORY Praha, spol. s r. o.
BIOMEDICA, s.r.o.
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.
BIOSTER-Ústav radiačně chem. technologií a biomateriálů
BIOVETA, a.s.
CEPHA, spol. s r. o.
EXBIO Praha, a.s.
FAVEA, s.r.o.
I.Q.A., a.s., záznam o úpadku
IMCoPharma a.s.
INFOPHARM,a.s.
INVAZ s.r.o.
IREL, spol. s r.o.
IVAX PHARMACEUTICALS, s.r.o.
LASAK s.r.o.
LUČEBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA, a.s. Kolín
LUNARIA spol. s r.o.
LUNDBECK ČR, s.r.o.
PARENTERAL a.s.
Petr Rulc - KC
PHARMNET s.r.o.
PLIVA LACHEMA, a.s.
PRO.MED.CS PRAHA, a.s.
QUINTA-ANALYTICA s.r.o.
RCD, spol. s r.o.
SEVAPHARMA a.s.
SVUS Pharma a.s.
TEVA Czech Industries, s.r.o.
UNIREGEN spol. s r.o.
VIDIA spol. s r.o
VUAB Pharma a.s.
WAKE spol. s r.o.
ZENTIVA k.s.