Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Všechny organizace ve skupině CEP = G :
ACRE, spol.s.r.o.
AGRA-GROUP a.s.
Agritec Plant Research, s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
AGRO CS a.s.
AGROEKO ŽAMBERK spol. s r.o.
AGROEL s.r.o.
AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o.
Agrostroj Pelhřimov a.s.
AGROTEST FYTO s.r.o
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
AREKO, s.r.o.
AROCO s.r.o.
AROMA PRAHA, a.s.
ATEA PRAHA, s.r.o.
B e H o spol. s r. o.
BAREKOL s.r.o.
BIOCONT LABORATORY spol. s r. o.
BIOFAKTORY Praha, spol. s r. o.
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.
BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.
Bohušovická mlékárna a.s.
Centec automatika spol.s r.o.
CUTISIN, a.s.
DDD SERVIS, spol. s r.o.
Eko-les rekultivační, spol.s r.o.
EMBITRON s.r.o.
FARMTEC a.s
FARMTEC a.s.
FORESTA SG, a.s.
HELP FOREST spol. s r.o.
CHMELAŘSKÝ INSTITUT, s.r.o.
KLÁTIK výzkum-vývoj-poradenství-inženýrská činnost, s.r.o.
KONTINUA spol. s r.o.
LABORATORIES, s.r.o.
LAMGen s.r.o. - Laboratoř Aplikované Molekulární Genetiky
LESS & FOREST s.r.o. v konkurzu
MEDIN, a.s.
Milcom a.s.
NATURA a.s.
NESTLÉ Česko s.r.o.
OSEVA PRO, s.r.o.
OSEVA PRO, s.r.o. - Výzk. ústav olejnin Opava, o.z.
OSEVA PRO, s.r.o., OZ Výzkumná stanice travinářská Zubří
PROPHER, s. r. o.
ROmiLL, spol. s r. o.
SELGEN, a.s.
SGS Czech Republic, s.r.o.
STACHEMA Kolín, spol. s r.o. /provozovna Mělník/
STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚL., POTRAV. A LESNICKÝCH STROJŮ,a.s.
Stavební geologie - Strojges, a.s.
TARPO spol. s r.o.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VITANA, a.s.
VUC PRAHA, a.s.
VÝZKUM. A ŠLECHTITEL. ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ Holovousy,s.r.o.
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY Praha
Výzkumný ústav mlekarenský s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU, spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY Praha 6 - Ruzyně v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ Libčice, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY
WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.r.o.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o. Troubsko
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.