Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = GB
AGRO CS a.s.
Agrostroj Pelhřimov a.s.
FARMTEC a.s
FARMTEC a.s.
ROmiLL, spol. s r. o.
SGS Czech Republic, s.r.o.
STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚL., POTRAV. A LESNICKÝCH STROJŮ,a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.r.o.