Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = GD
AGRA-GROUP a.s.
AGRO CS a.s.
AGROTEST FYTO s.r.o
OSEVA PRO, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY Praha 6 - Ruzyně v.v.i.