Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = GE
ACRE, spol.s.r.o.
Agritec Plant Research, s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
AGROTEST FYTO s.r.o
BIOCONT LABORATORY spol. s r. o.
OSEVA PRO, s.r.o.
OSEVA PRO, s.r.o. - Výzk. ústav olejnin Opava, o.z.
OSEVA PRO, s.r.o., OZ Výzkumná stanice travinářská Zubří
SELGEN, a.s.
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY Praha 6 - Ruzyně v.v.i.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o. Troubsko
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.