Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = GG
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU, spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ Libčice, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY