Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = GH
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU, spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY