Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = GJ
BIOCONT LABORATORY spol. s r. o.
BIOFAKTORY Praha, spol. s r. o.
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.
DDD SERVIS, spol. s r.o.
LAMGen s.r.o. - Laboratoř Aplikované Molekulární Genetiky
MEDIN, a.s.
STACHEMA Kolín, spol. s r.o. /provozovna Mělník/
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ Libčice, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.