Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = GK
Eko-les rekultivační, spol.s r.o.
EMBITRON s.r.o.
FORESTA SG, a.s.
HELP FOREST spol. s r.o.
KLÁTIK výzkum-vývoj-poradenství-inženýrská činnost, s.r.o.
LESS & FOREST s.r.o. v konkurzu
PROPHER, s. r. o.
TARPO spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.