Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = GL
LAMGen s.r.o. - Laboratoř Aplikované Molekulární Genetiky