Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Organizace s kódem CEP = JN
AB Studio Consulting + Engineering, spol. s r.o.
AF-CITYPLAN s. r. o
AGE a.s.
ALUMISTR, s.r.o.
ARCADIS CZ a.s.
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
BESTEX, spol. s r. o.
CAD Studio, spol. s r.o.
CANABEST, s.r.o.
Centrum stavebního inženýrství a.s.
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a.s. - autor. osoba 212
COMING Plus a.s.
CS-BETON s.r.o.
CZECH Consult, spol.s r.o.
D2 CONSULT Prague s.r.o.
DAVON, s.r.o.
EKOIZOL s.r.o., exekuce
FINE spol. s r. o.
FORTEX - AGS a.s.
GB - geodezie,spol.s r.o.
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
Ing. Ilja Krejčí - ENGINEERING
Ing.Vladimír ČERVENKA Consulting
INTOZA s.r.o.
KAPEX s.r.o.
Krampe CZ spol. s r.o.
Lena Chemical s.r.o.
MATRIX a.s.
MIJA-THERM, s. r. o.
NIKODEM & PARTNER s.r.o.
NOVÁK & PARTNER s.r.o.
PAVLŮ-Complex, s.r.o.
PONTEX Praha, s.r.o.
PORFIX CZ a.s.
PREFA KOMPOZITY,a.s.
PRŮZKUMNÉ PRÁCE, spol. s r. o.
PSP Engineering a.s.
QUALIFORM, a.s.
REALSTAV MB spol. s r.o.
RIBM, s.r.o.
RODINNÉ DOMKY RÝMAŘOV, spol. s r. o.
ROMEX s.r.o.
SCIA CZ, s.r.o.
Schenck Process s.r.o.
SKANSKA CZ , a.s.
STARMON, s.r.o
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s.
SUDOP PRAHA, a.s.
TRENDEX NOVA a.s.
UNEX, a.s.
UNICA TECHNOLOGIES, a.s.
VALBEK spol. s r. o.
VLČEK spol. s r.o., exekuce
VÚSH a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MALTOVIN PRAHA, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - Certifikační společnost, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a. s.
WAREX, spol. s r. o., závod Jeseník
YATE spol. s.r.o.
ZBA Geo Tech, společnost s ručením omezeným