Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0100 BIOTECHNOLOGIE:
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
OSEVA PRO, s.r.o., OZ Výzkumná stanice travinářská Zubří
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU, spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ Libčice, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.
VITANA, a.s.
Ing. Ilja Krejčí - ENGINEERING
IMMUNOTECH, a.s.
BIC Brno, spol. s. r. o.
BIC Ostrava, spol. s. r. o.
SELGEN, a.s.
EXBIO Praha, a.s.
BAREKOL s.r.o.
1 - CUBE s.r.o.
AGROEKO ŽAMBERK spol. s r.o.
GENERI BIOTECH s.r.o.
Agritec Plant Research, s.r.o.
AGROTEST FYTO s.r.o
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o. Troubsko