Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0101 Zemědělská biologie:
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ TROUBSKO, s.r.o.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
OSEVA PRO, s.r.o.
OSEVA PRO, s.r.o. - Výzk. ústav olejnin Opava, o.z.
OSEVA PRO, s.r.o., OZ Výzkumná stanice travinářská Zubří
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
Výzkumný ústav mlekarenský s.r.o.
VÝZKUM. A ŠLECHTITEL. ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ Holovousy,s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ Libčice, spol. s r. o.
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter.léčiv,a.s.
BIOFAKTORY Praha, spol. s r. o.
EMBITRON s.r.o.
IMMUNOTECH, a.s.
BIOCONT LABORATORY spol. s r. o.
NATURA a.s.
AGROTEST FYTO s.r.o
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o. Troubsko