Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0102 Biomedicina:
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
BIOFAKTORY Praha, spol. s r. o.
FARMAK, a.s.
EMBITRON s.r.o.
ELLA-CS, s.r.o.
IMMUNOTECH, a.s.
BAREKOL s.r.o.