Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0104 Biotechnologie (ostatnĂ­):
ÚSTAV PRO VÝZKUM A VYUŽITÍ PALIV, a.s.
SVUT, s.r.o.
ATEKO, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU, spol. s r.o.
VUC PRAHA, a.s.
VÝZKUM. A ŠLECHTITEL. ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ Holovousy,s.r.o.
INOTEX, SPOL. s.r.o.
BIOFAKTORY Praha, spol. s r. o.
PLIVA LACHEMA, a.s.
VITANA, a.s.
IMMUNOTECH, a.s.
AQUA RADON SERVIS BRNO, s.r.o.
BIOCONT LABORATORY spol. s r. o.