Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0106 Genové technologie:
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, spol. s r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY Praha 6 - Ruzyně v.v.i.
EXBIO Praha, a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.