Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0202 Energetika, výkonová elektrotechnika:
PROTOTYPA - ZM, s.r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
CONDEC, spol. s r.o.
ADECO, spol. s r. o.
ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
ENERGETICKÉ STROJÍRNY BRNO, a. s.
ELDIS s.r.o.
EPA, a.s.
EXPERTIA, o.p.s.
ENERGOTECH, spol. s r. o.
JANKA RADOTÍN, a.s.
SIEMENS ELEKTROMOTORY, spol. s r. o., závod Mohelnice
ZKUŠEBNICTVÍ, a.s.
MAVEL, a.s.
OTIS, a.s.
ABB s.r.o.
AUTOBATERIE, spol. s r. o.
ČKD Choceň, a.s.
GLK - central, s. r. o.
SIEMENS Elektromotory, spol. s r. o., závod Frenštát
TRIODYN DELTA, s.r.o.
EGÚ Brno, a.s.
KRÁLOVOPOLSKÁ a.s.
ORGREZ a. s.
EGÚ ČB Energetický ústav České Budějovice, a.s.
OEZ s.r.o. - technický rozvoj
DLOUHÝ - ITA
SGS Czech Republic, s.r.o.
ŠKODA JS, a.s.
UPS Technology, spol. s r.o.
EGÚ Praha Engineering, a.s.
EGÚ - Laboratoř velmi vysokého napětí a.s.
KABLO ELEKTRO, a.s.
ATAS elektromotory Náchod a.s.
UNIS, a.s.
ENVIROS,s.r.o.
ELCOM, a.s.
ELEKTROTEPLO Kolín, s.r.o.
ČKD Blansko Engineering,a.s.