Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0205 Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie:
ÚSTAV PRO VÝZKUM A VYUŽITÍ PALIV, a.s.
VUES BRNO s.r.o.
ATEKO, a.s.
OSEVA PRO, s.r.o., OZ Výzkumná stanice travinářská Zubří
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
SRC International CS, spol. s r.o.
ADECO, spol. s r. o.
VAMET, s.r.o.
ZPA BRNO, spol. s r. o.
WALTER ENGINES a.s.
ŠKODA TS, a.s.
AGC Flat Glass Czech, a.s.
MAVEL, a.s.
VERNER, a.s.
Stavební geologie-Geoprůzkum s.r.o.
PRAGOCLIMA s.r.o.
ČAS SERVICE a.s.
ADW Bio a.s.
ČKD Blansko Engineering,a.s.