Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0303 Logistika výroby:
LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s.
VUES BRNO s.r.o.
UNICA TECHNOLOGIES, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
EGV, spol. s r.o.
VUSTE ENVIS, spol. s r. o.
VUSTE APIS, spol. s r. o.
RIETER CZ a.s.
A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.)
ASOCIACE GUMÁRENSKÉ TECHNOLOGIE ZLÍN, spol. s r. o.
PRIMA Blansko s.r.o.
BSK METAL, spol. s r. o.
is:energy czech a.s.
MAGNETON, a.s.
VH - PROJEKT, spol. s r. o.
MIA Studio, spol. s r. o.
SOFCON s.r.o.
PAVLŮ-Complex, s.r.o.