Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0400 INFORMAÄŚNĂŤ A TELEKOMUNIKAÄŚNĂŤ TECHNOLOGIE:
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
ZPA Smart Energy s. r. o.
JEPAZ ELEKTRONIKA, spol. s r.o.
TESLA JIHLAVA, s.r.o.
KONWES, spol. s r.o.
ETOS akustika s.r.o.
SPOLEČNOST INOVAČNÍHO CENTRA ELEKTRONIKY
VÚB a.s.
RETIA, a.s.
RADOM, spol. s r. o.
ALPHATEL PLUS s. r. o.
2 N, spol. s r.o.
CESA, a. s. Pardubice
ChemPlant Technology, s.r.o.
SIEMENS ENGINEERING, a.s.
RAMET C.H.M., a.s.
TESLA, a.s. - DIVIZE RADIORELÉOVÝCH ZAŘÍZENÍ
OPTOKON, a.s.
LETECKÉ PŘÍSTROJE PRAHA, spol. s r. o.
UNICONTROLS, a.s.
ATD s.r.o.
DASFOS, v.o.s.
NAM system, a.s.
TESLA TELEMECHANIKA, spol. s r. o.
BIC Brno, spol. s. r. o.
FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
TrasCo, spol. s r. o.
HSI, s.r.o.
AGRODAT CZ, a.s.
SDP CZ, s.r.o.
is:energy czech a.s.
KOVOPLAST, a.s.
KAISER DATA s.r.o.
TRIOM, spol. s r. o.
GB - geodezie,spol.s r.o.
LOGIS, s.r.o.
CHEMOPROJEKT a.s.
TESLA Karlín a.s.
TESLA Electrontubes s.r.o.
MIRACLE GROUP, spol. s r. o.
BETA CONTROL s.r.o.
CNC Praha, s.r.o.
DS TELEKOM-INVESTING, s.r.o.
GIGA, s.r.o.
GiTy, a.s.
RASPRO, s.r.o.
TECHNISERV s.r.o.
CCA Group a.s.
ERICSSON spol.s r.o.
MITE Hradec Králové,s.r.o.
KADLEC ELEKTRONIKA s.r.o.
Com-Sys TRADE spol. s r. o.
AQUILA TS s.r.o.
Vision Praha s.r.o.
OR - CZ spol. s r.o.
MATILDA BIS s.r.o.
ADC Systems s.r.o.
OKsystem spol. s r. o.
ATECO spol. s r. o.
AutoCont CZ a.s.
MAGION,spol.s r.o.
SALTEK s.r.o.
ALL.COM - sofware, s.r.o.
INFO NOVA, s.r.o.
Kerio Technologies s.r.o.
SECAR MORAVIA s.r.o.
B & M InterNets, s.r.o.
ALGOTECH, s.r.o.