Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0401 Zpracování obrazů:
LOM Praha s.p. , odštěpný závod VTÚL a PVO
ViDiS s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.
ATEKO, s. r. o.
TESCAN, spol. s r. o.
VOP- 026 Šternberk,s.p. , divize VTÚVM Slavičín
CHIRANA X - RAY, a.s.
EXPERTIA, o.p.s.
TCT, a.s.
CAD Studio, spol. s r.o.
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
RIGAKU INNOVATIVE TECHNOLOGIES EUROPA s.r.o.
GiTy, a.s.
RASPRO, s.r.o.
SCANSERVICE, a.s.
TERRA computer systems, s.r.o.
MITE Hradec Králové,s.r.o.
AERODATA s.r.o.
LEUTRON VISION, s.r.o.
CAMEA, spol. s r.o.
NEOVISION, s.r.o.