Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0402 Bioinformatika:
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
GENERI BIOTECH s.r.o.