Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0403 Širokopásmová telekomunikace:
RETIA, a.s.
2 N, spol. s r.o.
RAMET C.H.M., a.s.
TESLA, a.s. - DIVIZE RADIORELÉOVÝCH ZAŘÍZENÍ
BONNEL TECHNOLOGIE, spol. s r. o.
KAISER DATA s.r.o.
TESLA Karlín a.s.
MIRACLE GROUP, spol. s r. o.
PRINCIP a.s.
JABLOTRON s.r.o.
ALCOMA a.s.
CNC Praha, s.r.o.
GiTy, a.s.
SATCA-PROJEKT, spol. s r. o.
ERICSSON spol.s r.o.
ADC Systems s.r.o.