Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0404 Digitální média:
ETOS akustika s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.
APEX spol. s r.o. (Radiokomunikační systémy)
2 N, spol. s r.o.
TESLA, a.s. - DIVIZE TELEVIZNÍCH A ROZH.VYSÍLAČÚ
GEODÉZIE ČS, a.s.
TERRA computer systems, s.r.o.
ERICSSON spol.s r.o.
OKsystem spol. s r. o.
CAMEA, spol. s r.o.
EDIP s.r.o.
DeCe COMPUTERS s.r.o.