Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0411 Multimediální technologie:
SPEEL PRAHA, s.r.o.
MEDIAN s. r. o.
HSI, s.r.o.
CNC Praha, s.r.o.
GiTy, a.s.
TERRA computer systems, s.r.o.
MITE Hradec Králové,s.r.o.
ET NETERA a.s