Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0413 Optické vysocevýkonné počítače:
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV