Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0414 Paralerní počítače:
VAMET, s.r.o.
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
OKsystem spol. s r. o.